Rejestracja

Rejestracja na stronie www.kubki.com.pl umożliwia uzyskanie dostępu do kalkulatora online, który przeznaczony jest wyłącznie dla Agencji Reklamowych. Dostęp zostanie aktywowany po weryfikacji Państwa danych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PRO MEDIA Sp. z o.o., ul. Główna 34, Przysieka Polska, 64-030 Śmigiel.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z platformy internetowej www.kubki.com.pl oraz realizacji zamówień na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, na podstawie umów powierzenia, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi outsourcingu.
  4. W każdej chwili mogą Państwo zmienić, ograniczyć lub odwołać zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak tych danych może uniemożliwić aktywację.
  6. Kopię danych osobowych mogą Państwo uzyskać wysyłając takie zapytanie na adres administrator@kubki.com.pl.
Dane podstawowe
Dane firmy
Wysyłam formularz...
Proszę wypełnić wymagane pola!